top of page

מאווררי הענק
המתקדמים בעולם

זהר הנדסה מייצגת את החברות המובילות בארה״ב בייצור מאווררי ענק לתעשייה ומסחר. מאווררי ענק מייצרים כמות אוויר גדולה במהירות נמוכה ומגיעים בקטרים 1.8-7.3 מטר.

המאווררים מתאימים בין היתר לאולמות ייצור, מפעלים, מרכזים לוגיסטיים, מוסכים, אולמות ספורט, מכוני כושר וספורט.

bottom of page