top of page

יחידות טיפול באוויר - יט״א 

זהר הנדסה מייצגת את מנדיק Mandik צ'כיה אחת היצרניות המובילות באירופה ליחידות טיפול באוויר ודמפרים מסוגים שונים.

מפעלי החברה מאובזרים במכונות מתקדמות לייצור אוטומטי ומייצרים בהתאם לדרישות הלקוח כולל התאמה לדרישות בישראל.

החברה מייצרת יחידות בעלות כל התקנים הבינלאומיים וכמובן יחידות ייעודיות לחדרים נקיים, חדרי מחשב ועוד.

bottom of page